Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
[1/1] Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

[1/10] Έγκριση πρακτικών επιτροπής διενέργειας διαγωνισμού για «ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ -ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ-ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ –ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ

[2/10] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΜΒΑΣΜΑΤΟΣ ΑΠΟ ΔΙΑΧΕΙΡΗΣΤΗ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (Δ.Α.Π.Ε.Ε.Π.) (ΑΦΟΡΑ ΠΟΣΟ 107.926,31 €)

[3/10] ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (POS) ΣΤΙΣ 19/04/2021

[4/10] ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΕΝΟΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

[5/10] Κατάθεση πάγιας προκαταβολής σε λογαριασμό του Δήμου και ορισμός υπεύθυνων κίνησης του λογαριασμού

[6/10] ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

[7/10] ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΠΟΛΥΕΤΟΥΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ «Ανανέωση συστήματος ασφάλειας πληροφοριών Δήμου Σιντικής»

[8/10] ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (POS) ΣΤΙΣ 13/04/2021

[9/10] ΠΡΟΜΗΘΕΙA ΑΠΟ ΧΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ (POS) ΣΤΙΣ 15/04/2021

[10/10] ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΕΣΟΔΩΝ ΕΞΟΔΩΝ 3ου 2021

Who's Online

Έχουμε 20 επισκέπτες συνδεδεμένους