Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
[1/1] Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

[1/10] «Έγκριση πρακτικών διαγωνισμών (αρχικού και επαναληπτικού) για την εκμίσθωση χώρων ΛΟΥΝΑ ΠΑΡΚ, στα πλαίσια των ετήσιων παραδοσιακών πανηγύρεων Σιδηροκάστρου και Ροδόπολης»

[2/10] ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΔΕΣΠΟΤΩΝ ΖΩΩΝ ΣΥΝΤΡΟΦΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΗ ΚΤΗΝΙΑΤΡΟ

[3/10] ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΟΛΥΕΤΗΣ ΔΑΠΑΝΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΤΩΝ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ-ΛΕΒΗΤΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ Ο ΔΗΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ 2018-2019

[4/10] Έγκριση Πρακτικού Νο5 της επιτροπής διαγωνισμού για την «Μίσθωση βαρέων μηχανημάτων Δήμου Σιντικής» (Αποσφράγιση δικαιολογητικών μειοδότη)

[5/10] ΜΕΡΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΥΠΟΛΟΙΠΟΥ ΔΕΜΕΥΜΕΝΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΤΗΣ 108ΑΑΥ ΛΟΓΩ ΕΚΤΠΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΩΝ

[6/10] ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΥΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 404/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

[7/10] ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΓΙΑ ΠΛΗΡΩΜΗ ΛΟΓ/ΣΜΩΝ Ο.Τ.Ε.

[8/10] ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΥΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 404/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

[9/10] Απόφαση έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης πολυετών δαπανών

[10/10] ΟΛΙΚΗ ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ 404/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

Who's Online

Έχουμε 21 επισκέπτες συνδεδεμένους