Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
[1/1] Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

[1/10] «Αναμόρφωση του προϋπολογισμού του Δήμου έτους 2018 (14η 2018)»

[2/10] Ορισμός τακτικού υπαλλήλου του Δήμου ως μέλος επιτροπής του άρθρου 186 παρ. 5 του Ν.3463/2006, που θα συγκροτήσει το ΝΠΔΔ “ΠΡΟΝΟΙΑ & ΑΓΩΓΗ”.

[3/10] Περίληψη ανακοίνωσης ΣΟΧ 2/2018 του Δήμου Σιντικής για την πρόσληψη οκτώ (8) υπαλλήλων με ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθαριότητας με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας οκτώ (8) μηνών

[4/10] ΑΠΟΦΑΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ

[5/10] ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ (Δ.Κ. ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ, Τ.Κ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ)

[6/10] ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΙΝΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΟΚΤΩ (8) ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΜΕ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ-ΤΡΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΜΕ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΟΚΤΩ (8) ΜΗΝΩΝ

[7/10] ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

[8/10] Α΄ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΤΗΣ 21/2016 Α.Δ.

[9/10] Εκμίσθωση δημοτικού καταστήματος επί ενός οδού Μητροπολίτου Παρθενίου 37 στο Σιδηρόκαστρο.

[10/10] Προμήθεια ανταλλακτικών για τους δύο ανελκυστήρες του Δημαρχιακού Μεγάρου του Δήμου Σιντικής

Who's Online

Έχουμε 10 επισκέπτες συνδεδεμένους