Αρχική Σελίδα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαφήμιση
Διαφήμιση
Διαφήμιση
[1/1] Διαύγεια RSS - ΔΗΜΟΣ ΣΙΝΤΙΚΗΣ
Αποφάσεις και πράξεις στο Διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος Δι@ύγεια

[1/10] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΙΣΦΟΡΑΣ 11ου/2018 (489,65X28)

[2/10] ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ 9ης ΕΝΤΟΛΗΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:"ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ Δ.Κ. Ν.ΠΕΤΡΙΤΣΙΟΥ"

[3/10] «Συζήτηση και λήψη απόφασης και προσδιορισμός ενεργειών μετά την έκδοση της υπ’ αριθμ. υπουργικής απόφασης, αριθμ. οικ. 2/6748/ΔΛΚ/24-01-2019 (ΦΕΚ Β΄194) του Αναπληρωτή Υπουργού Οικονομικών, Γ. Χουλιαράκη»

[4/10] «Συγκρότηση επιτροπής για τη διενέργεια των ηλεκτρονικών κληρώσεων για τα έργα»

[5/10] Πρόσληψη προσωπικού Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) τετράμηνης διάρκειας για κάλυψη αναγκών πυρασφάλειας

[6/10] Έγκριση πρόσληψης τακτικού προσωπικού για κάλυψη αναγκών.

[7/10] ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΑΛΗΨΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ

[8/10] 1ος ΛΟΓ/ΜΟΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:" ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΝEO ΠΕΤΡΙΤΣΙ"

[9/10] ΑΝΑΚΛΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΠΙΣΤΩΣΗΣ

[10/10] ΑΠΟΔΟΧΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΑΘΗΤΕΙΑ ΕΠΑΛ-Μισθοδοτική Κατάσταση 6 (Ιανουάριος 2019)

Who's Online

Έχουμε 26 επισκέπτες συνδεδεμένους